De angst om niet goed genoeg te zijn, je laten regeren door wat anderen van je vinden, niet meer congruent zijn in wat je diep van binnen voelt en van buiten uitstraalt zijn thema’s waar veel van mijn klanten tegen aan lopen. Hoe zou het zijn dat je je leven leidt vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent en jezelf kan zijn? Brene Brown spreekt over bezield leven. Bezield leven betekent leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Dat vraagt een enorme kracht; ‘kwetsbaarheid’.

En precies dat raakt de kern van mijn klant Janine. Janine is werkzaam als vervangend leidinggevende binnen een grote overheidsinstelling. Een doortastende, hardwerkende duidelijke vrouw, welke veel waarde hecht aan wat een ander van haar en haar functioneren vindt. Ze schakelt erg snel in haar non-verbale houding en komt niet altijd congruent over op haar omgeving. Voor haar is dit haar vertrouwde modus, terwijl haar omgeving een onduidelijk beeld kreeg van haar als leidinggevende. De impact hiervan is desastreus, het heeft haar dermate onzeker gemaakt dat ze haar waarden niet meer voelt, ervaart en leeft.

Congruentie

Van de week had Janine – in de stralende zon – haar Kick-off sessie van het 3 maanden programma “Krachtig Innerlijk Leiderschap”. In het contact met de co-coaches – de paarden – werd snel zichtbaar wat er gebeurd in haar dagelijks leven. Haar thema; kwetsbaarheid en het voelen en leven van haar waarden werden direct zichtbaar.

Ze is gewend om met paarden te werken en neemt duidelijk de leiding, bepaald richting vanuit directe verbinding met het paard. Als ik haar vraag om vanuit het samenwerken en een gelijke positie te bewegen zie ik een totaal andere dame. In haar zelf gekeerd, afgesloten houding maar dendert wel door. Het paard toont frustratie in zijn gedrag naar haar. Na afloop geeft ze aan dat ze haar niet ‘veilig’ voelt in deze positie, kwetsbaar. Ze herkent dit gedrag en de gevolgen hiervan in haar dagelijks leven en werk. Het alles of niets fenomeen, 2 gezichten, daar is ze klaar mee. Ze wilt vanuit congruentie leven en werken en niet meer geregeerd worden door de gedachten wat anderen van haar vinden.

Kwetsbaarheid en harnassen

Er kan je een gevoel van kwetsbaarheid bekruipen. Dit gevoel ontstaat bijvoorbeeld indien je bang bent om kritiek of afkeuring te krijgen of bang bent als het te goed gaat of niet goed genoeg. Als reactie hierop probeer je dan de omgeving onder controle te krijgen. Je ontwikkelt harnassen om je niet kwetsbaar te hoeven voelen: lief zijn; agressief zijn; losbandig zijn; streberig zijn; perfectionistisch zijn, etc. Dit alles om het gevoel van schaamte kwijt te raken, het gevoel dat je niet goed genoeg bent.

Druk op de juiste DIP-KNOP

Brown spreekt over de ‘dipknop’, de knop die je indrukt wanneer je als je al zo doodmoe bent toch blijft presteren vanuit je perfectionisme, geen nee wilt zeggen terwijl je er eigenlijk geen tijd voor hebt of een andere visie hebt. Die knop, die ons helpt om door te bijten wanneer we uitgeput en overbelast zijn, wanneer we te veel te doen hebben en te weinig tijd voor onszelf.

Ben wie je bent in plaats van wie je denkt te moeten zijn!

Mensen met een bezielde manier van leven drukken een andere ‘DIP ’knop in. Nee, niet die bekende dipknop: Doorbijten, Inschikken en Pleasen/Ploeteren, maar juist het tegenovergestelde:

D = Duidelijkheid krijgen in je gedachten en gedrag (door middel van bidden, mediteren of simpelweg prioriteiten te stellen)

I = Inspiratie opdoen om nieuwe en andere keuzes te kunnen maken

P = Positieve actie in het leven aanbrengen.

Deze krachtige DIP- knop is simpel maar ontzettend effectief en direct toepasbaar.

Janine paste de nieuwe DIP-knop direct toe. Ze zorgde zelf voor Duidelijkheid, Inspiratie en Positieve actie. Ze ging vanuit zacht contact en gelijkwaardigheid het contact aan met het paard. Kwam in actie in plaats van in haar “doorknallen ”modus te gaan staan wat leidde bij het paard maar ook in haar dagelijks leven tot irritatie en conflicten. In actie komen, niet vanuit perfectie, maar vanuit aandacht en behoefte.

Wil jij ervaren hoe jij kunt stralen vanuit innerlijke kracht en leiderschap of heb je behoefte om te sparren om van kwetsbaarheid je kracht te maken? Neem gerust contact met ons op contact@2b-unique.nl.

×